Známý skaut zvolen Plzeňskou ikonou 2011

09.09.2011 09:59

Plzeň 9.9.2011 - Včera  v Mlýnské strouze proběhla vernisáž fotografií významných plzeňských rodáků - Plzeňské ikony 2011. Mezi deseti významnými muži Plzně je také známý plzeňský skaut Petr Vaněk. Je příznačné, že byl za svou mnohaletou  dobrovolnickou činnost oceněn právě letos, v rámci Evropského roku dobrovolnictví. Skauting je největší světové výchovné hnutí pro děti a mládež, které stojí právě na činnosti dobrovolníků.
“Z Petrova ocenění máme velkou radost, bereme ho jako uznání role skautingu ve společnosti, koneckonců i další oceněný, Mons. František Radkovský, je dlouholetým skautem”, říká Kateřina Podaná, předsedkyně okresní rady Plzeň-město.
Petr Vaněk se narodil před třiatřiceti lety. Vystudoval sociální a kulturní antropologii v Plzni a mezinárodní vztahy na UK. Hned po sametové revoluci se přihlásil mezi skauty. Několik let vedl skautský oddíl a tábory. Dlouhá léta působil v oblasti vzdělávání skautských vedoucích. Působil také jako školitel České národní agentury Mládež, v letech 2007 – 2010 byl předsedou okresní rady Junáka v Plzni. Zapojil se do organizace prvních ročníků Květinového dne v Plzni, v letech 1999 a 2000 spolupracovali plzeňští skauti na základě jeho iniciativy s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové na Dni dobré vůle.
Především stál ale u skautské charitativní akce, které přerostla na celostátní úroveň. Ve spolupráci s Nadací pro transplantace kostní dřeně rozjel Petr Vaněk dnes již tradiční Kapku. První ročník se uskutečnil v Plzni, další už probíhaly celostátně.  Kapka probíhá vždy v červnu, mladí skauti a skautky na benzínových stanicích umývají projíždějícím vozidlům okna a informují o práci Nadace pro transplantace kostní dřeně, do zapečetěné kasičky pak od řidičů vybírají dobrovolný příspěvek. Dodnes bylo v rámci Kapky vybráno přes 7.000.000,- Kč.  Navíc předsedou Nadace pro transplantace kostní dřeně je MUDr. Vladimír Koza, další z plzeňských ikon.  
Jako dobrovolník se Petr Vaněk angažuje i mimo skauting, v roce 2008 strávil dva měsíce v indických Himalájích při stavbě školy pro místní děti, kterou organizovalo sdružení SURYA. V současnosti je Petr Vaněk místostarostou a zahraničním zpravodajem Junáka, v loňském roce byl také na tříleté období zvolen do šestičlenného Evropského skautského výboru. Jeho hlavními volebními tématy byla právě podpora dobrovolnictví a rozvoj skautského programu pro dospívající skauty a skautky.  “Spolupracovat s Petrem je pro mě vždy přínosné, dokáže  skvěle předat myšlenku dobrovolnictví svému okolí. Tři roky, kdy jsem byla vedle Petra místopředsedkyní okresní rady, pro mě byly neocenitelnou zkušeností,”uzavírá Kateřina Podaná.


V Plzni se skautingu věnuje téměř 1300 dětí i dospělých, kteří se sdružují ve 45 dětských oddílech a šesti klubech dospělých. Skauting nabízí dětem pestrý program a příležitost být členem týmu, prožívat s kamarády život naplno, rozvíjet se a hledat svůj životní směr. Kromě letních táborů a celoroční pestré oddílové činnosti skauti v Plzni například roznášejí o Vánocích Betlémské světlo nebo organizují sbírku Postavme školu v Africe a pořádají mnohé akce pro veřejnost. Skautské hnutí v roce 2007 oslavilo 100 let své existence. Za tu dobu se rozrostlo do 216 zemí světa, má 40 milionů členů a v České republice prošlo skautskými oddíly na půl milionu lidí.

Více informací k tématu:
Bc. Kateřina Podaná - předsedkyně, Okresní rada Junáka Plzeň-město
tel.: 777 085 704, e-mail: katerina.podana@skaut.cz

 

Tisková zpráva ke stažení

Fotografie

Vyhledávání

Kontakt

Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město Americká 29
301 00 PLZEŇ

www.skauting.cz/plzen
+ 420 732 408 769 (předseda)
+ 420 605 804 134 (místopřed.)