Zemřela Miluška Náhlíková - skautka, která vychovala generace

19.03.2012 15:28

Plzeň
Dne 13.3.2012 zemřela dlouholetá plzeňská skautka Miluška Náhlíková -
Míša ve věku 75 let. Pro plzeňské skauty je to citelná ztráta, neboť
odešel člověk, který svou neúnavnou prací formoval celé generace
plzeňských skautů.

Skautovala již v letech 1945-1950, podílela se na obnově skautingu a
vedení dívčího oddílu Bílá střelka v letech 1968-1970 a znovu na
obnově skautingu a vedení dívčího oddílu Šedá střelka v letech
1989-1995. Výchově dětí a mládeže v duchu skautských ideálů se
věnovala i v době, kdy byl Junák zakázán, například v TJ Lokomotiva
nebo Klubu českých turistů.

Léta zkušeností s výchovou a vzděláváním mladých lidí prostoupily i do
výchovy jejícho syna, publicisty, redaktora a bývalého náměstka
primátora města Plzně, Ing. Petra Náhlíka - Vokouna. Za svou
dlouholetou práci s dětmi a mládeží obdržela řadu skautských
vyznamenání, např. Řád skautské vděčnosti (1993) a Medaily Syrinx
(2004). Pohřební obřad se koná 21.3.2012 ve 14.00 v obřadní síni na
Ústředním hřbitově a za plzeňské skauty se s ní rozloučí předseda
Okresní rady Junáka v Plzni Marek Lukáš.

Více informací:

Jiří Kunc
tiskový mluvčí

Junák - svaz skautů a skautek ČR,
okres Plzeň - město
Americká 29, 301 00, Plzeň
www.skauting.cz/plzen

jiri.kunc@skaut.cz
tel. 728 254 109

Vyhledávání

Kontakt

Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město Americká 29
301 00 PLZEŇ

www.skauting.cz/plzen
+ 420 732 408 769 (předseda)
+ 420 605 804 134 (místopřed.)