Vyzvedněte si Betlémské světlo!

22.12.2011 20:12

Plzeň

Již po dvaadvacáté přivezli plzenští skauti střediska Ichthys do Plzně Betlémské světlo, které je symbolem míru, přátelství a pokoje. Přivítání Betlémského světla se odehraje v pátek 23. prosince v katedrále sv. Bartoloměje v 8 hodin ráno při mši svaté. Zde skauti předají světlo biskupovi Františku Radovskému, který mu požehná a po mši a v době od 13:00 do 17:00 bude možnost odnést si Betlémské světlo domů. Betlémské světlo bude i dispozici také během Štědrého dne na několika dalších místech v Plzni:
 
• Katedrála sv. Bartoloměje
pátek 23. prosince 13-17 hod.
sobota 24. prosince 9-16:30 hod.
 
• Kostel Nanebevzetí Panny Marie (kostel „U Františkánů“)
sobota 24. prosince 13-16:30 hod.
 
• Kostel „U Redemptoristů“ na Chodském náměstí
sobota 24. prosince 17-17.30 hod. 
 
• Kostel Sv. Martina a Prokopa v Lobzích
sobota 24. prosince 17-17:30 hod.
 
„Snažíme se, aby se Betlémské světlo dostalo skutečně ke všem, kteří mají o ně zájem. Proto každoročně světlo roznášíme nemocným a opuštěným lidem až do jejich domovů,“ vysvětluje Marie Bočková, koordinátorka Betlémského světla v Plzni a dodává: „na přípravě lampiček, rozdávání a roznosu světla se podílí asi sto skautů z našeho skautského střediska ICHTHYS a z oddílů Kalahari a Hiawatha. Takto se nám podaří rozdat celkem 5000 sklenic s plamínkem.“
 
Betlémské světlo je od roku 1986 každoročně zažehnuté v místě narození Ježíše Krista, odtud putuje letadlem do Vídně, kde si ho při ekumenické bohoslužbě vyzvednou skauti z různých států Evropy. Do České republiky se světlo dostalo poprvé v roce 1989, po pádu komunistické vlády a stalo se novodobou tradicí Vánoc. Do Plzně putuje přes Brno, zde si plzeňští skauti světlo přepálí do svých lampiček a  nabízejí ho k připálení na jednotlivých stanicích během cesty vlakem, aby se tak dostalo do co nejvíce domácností. Seznam všech míst, kde je možné si Betlémské světlo vyzvednout lze najít na internetových stránkách www.betlemskesvetlo.cz. 
 
Více informací:
Marie Bočková, koordinátorka projektu
marybo@seznam.cz, tel. 606 630 120
 
Jiří Kunc
tiskový mluvčí
 
Junák – svaz skautů a skautek ČR,
okres Plzeň – město
Americká 29, 301 00, Plzeň
www.skauting.cz/plzen
 
jiri.kunc@skaut.cz
tel. 728 254 109

 

Vyhledávání

Kontakt

Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město Americká 29
301 00 PLZEŇ

www.skauting.cz/plzen
+ 420 732 408 769 (předseda)
+ 420 605 804 134 (místopřed.)