V Kopeckého sadech se bude stavět střecha africké školy!

02.10.2012 09:33

 

TZ
V Kopeckého sadech se bude stavět střecha africké školy!
Plzeň, 2.10.2012
 
Plzeňští skauti opět podpoří v rámci celorepublikové akce Postavme školu v Africe stavbu afrických škol. A tentokrát netradičně - ve stánku v Kopeckého sadech se už zítra bude stavět střecha modelu africké školy. "Od 3. do 6. října bude v Kopeckého sadech stát informační stánek, kde bude možné získat všechny informace o celém projektu, a především přispět do sbírky." uvádí na adresu akce její plzeňský pořadatel, Adam Šimek. "Ve stánku bude možné zakoupit si symbolické střešní tašky, ty pokreslit, popsat a potom je i umístit je na model střechy africké školy - a tak se alespoň symbolicky právě na stavbě dalších škol v Etiopii podílet." dodává.
 
Plzeňané se ale mohou těšit i na doprovodný program. "Přímo u stánku proběhne několik koncertů pod širým nebem, kulturní program je totiž tradiční součástí akce. V rámci projektu Postavme školu v Africe nás v Plzni ale čekají i větší koncerty, večerní, klubové. Ve čtvrtek tak vystoupí pražští Zwei Kessel Buntes, a to v Hifi klubu. Dalším koncertem bude vystoupení plzeňského dua Dubnička Lahoda, ti zahrají v sobotu v Zach's pubu. Výtěžek ze vstupného obou koncertů půjde přímo na konto projektu." vysvětluje spolupořadatel akce, Petr Doležel.
 
Postavme školu v Africe je tradiční akcí českého Junáka - svazu skautů a skautek ČR, ve spolupráci s organizací Člověk v tísni ji pořádá už podeváté. Za tu dobu se v Africe postavilo již třináct kompletních škol - ta poslední byla otevřena v minulém týdnu v etiopském městě Debre Sina.
 
Se stavbou školy, kterou místní slavnostně otevřeli v pátek, navíc vydatně pomohla místní komunita. „Se stavbou pomáhali především rodiče dětí, které budou do školy chodit. Uklízeli pozemek a připravovali ho pro zahájení stavby, pomáhali s vykládáním materiálu a dalšími drobnými pracemi. Těsně před otevřením školy místní například uklízeli třídy nebo myli okna. Komunita také organizovala celý ceremoniál slavnostního otevření,“ říká vedoucí etiopské mise Člověka v tísni Petra Matulová.
 
Stánek Postavme školu v Africe
Kopeckého sady, Plzeň
3. - 6. října 2012, vždy od 13 do 19 hodin
 
Doprovodný program
Kopeckého sady, infostan
  • Žesťový kvintet - st 3. října, 17:30-18:30
  • Kytarové duo - pá 5. října, 17:30-18:30
 
Koncerty
  • Zwei Kessel Buntes - HiFi Club, Náměstí Republiky 12 - čt 4. října, 20:00
  • Duo Dubnička-Lahoda - Zach´s Pub, Palackého náměstí 35/2 - so 6. října, 20:00
 
Podpořit stavbu afrických škol je možné i příspěvkem na sbírkové konto 222444555/0300 či posláním DMS AFRIKA na číslo 87 777 (Cena DMS je 30 Kč). Více informací na www.skolavafrice.cz.
 
Více informací:
 
Jiří Kunc, tiskový mluvčí ORJ PM, jiri.kunc@skaut.cz, tel. 728 254 109
Petr Doležel, organizátor akce, petr.dolezel@volny.cz, tel. 604 847 029
 
Odkazy:
 
Postavme školu v Africe - https://www.skolavafrice.cz/o-projektu
Skauting v Plzni - www.skauting.cz/plzen
 
Fotografie
Otevření školy v Debre Sině
 
Postavené školy
 
Fotografie v tiskové kvalitě, video v PAL kvalitě a kontakt na skautky, které školy v Etiopii navštívily, zašleme na požádání.
 
Skautky a skauti v Plzni
V Plzni se skautingu věnuje více než 1300 dětí i dospělých. Skauting nabízí dětem pestrý program a příležitost být členem týmu, prožívat s kamarády život naplno, rozvíjet se a hledat svůj životní směr. Kromě letních táborů a celoroční pestré oddílové činnosti skauti v Plzni například roznášejí o Vánocích Betlémské světlo, organizují sbírky KAPKA nebo Postavme školu v Africe a pořádají mnohé akce pro veřejnost - v září například akci Skauti dětem. O vední mladých lidí se stará tým dobrovolníků - tedy vedoucích - s plnou kvalifikací. I plzeňští skautky a skauti slaví v roce 2012 sto let českého skautingu, slavte s námi!
 
Junák - svaz skautů a skautek ČR
Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují chlapce i děvčata od šesti let ve třech věkových kategoriích. O program oddílů se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků. Více informací na www.skaut.cz.
 
Poslání Junáka
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.
 
Kontakt
Jiří Kunc
tiskový mluvčí
 
Junák - svaz skautů a skautek ČR,
okres Plzeň - město
Americká 29, 301 00, Plzeň
 
tel. 728 254 109

Vyhledávání

Kontakt

Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město Americká 29
301 00 PLZEŇ

www.skauting.cz/plzen
+ 420 732 408 769 (předseda)
+ 420 605 804 134 (místopřed.)