Sto dvacet nejmenších skautů se stalo kouzelníky

08.05.2010 11:51

Plzeň
Více než sto dvacet malých skautek a skautů se v sobotu 8. května pokusilo o vstup do kouzelnické rady. A podařilo se to všem! Na kouzelnický turnaj byli pozváni všichni udatní kouzelníci a sličné kouzelnice, jinak také nejmenší skauti z plzeňských oddílů, ve věku 5 – 11 let. Závodníci prokázali na tříkilometrové trase v pěti až sedmičlenných hlídkách nejen svou mrštnost, vytrvalost a zručnost, ale také důvtip nebo schopnost orientace. Závod uspořádalo plzeňské skautské středisko Stopa v okolí svých kluboven u Seneckého rybníka.
Závodu s dlouholetou tradicí se letos zúčastnilo dvacet dva skautských hlídek nejmenších skautek a skautů, holek a kluků z první až páté třídy základní školy. „Všechny soutěžící hlídky se na trase závodu vypořádaly s mnoha veselými úkoly, které pro ně připravilo na 30 vedoucích. Závodníci museli překonat bludný kořen, uvařit ten správný lektvar, rozpoznat značky pro provoz na čarodějných komunikacích, ale také třeba ošetřit zraněné trpaslíky,“ popisuje průběh závodu jeho hlavní vedoucí Zdeněk Chval.
Za tajuplnými názvy se skrývalo deset disciplín, v jejichž rámci mohly děti ukázat, jak dokážou ošetřit drobné zranění nebo přivolat záchrannou službu mobilním telefonem, vyhledat jednoduché informace v textu a sdělit je vysílačkou, jak a co si zabalit na víkendový výlet, najít si důležité informace na mapě nebo třeba připravit s kamarády zeleninový salát.
Na děti, které zrovna nesoutěžily na trati, čekala v rámci doprovodného programu například trampolína nebo oblíbené malování na obličej, s odpovídající poptávkou po čarodějných motivech. Vítězné hlídky si odnesly nejen uznání kamarádů a zajímavé ceny, ale navíc postupují do krajského kola závodu, které proběhne 6. června 2010.
V Plzni se skautingu věnuje více než 1300 dětí i dospělých, kteří se sdružují ve 49 dětských oddílech a šesti klubech dospělých. Skauting nabízí dětem pestrý program a příležitost být členem týmu, prožívat s kamarády život naplno, rozvíjet se a hledat svůj životní směr. Kromě letních táborů a celoroční pestré oddílové činnosti skauti v Plzni například roznášejí o Vánocích Betlémské světlo nebo organizují sbírku Postavme školu v Africe a pořádají mnohé akce pro veřejnost. Skautské hnutí v roce 2007 oslavilo 100 let své existence. Za tu dobu se rozrostlo do 216 zemí světa, má 40 milionů členů a v České republice prošlo skautskými oddíly na půl milionu lidí.

Tisková zpráva ke stažení

Vyhledávání

Kontakt

Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město Americká 29
301 00 PLZEŇ

www.skauting.cz/plzen
+ 420 732 408 769 (předseda)
+ 420 605 804 134 (místopřed.)