Skautský den století v Plzni: Vstupte s námi do další stovky!

23.04.2012 10:34


Plzeň
V letošním roce slaví český skauting již 100 let své existence! Při
příležitosti tohoto výročí probíhá po celé republice mnoho akcí
spojených právě s oslavami 100 let. Nejinak je tomu v Plzni - dne 24.
dubna 2012 se uskuteční setkání všech plzeňských skautů a skautek na
náměstí Tomáše Garrigue Masaryka v Plzni. Datum není vybráno náhodně -
právě 24. duben je svátkem sv. Jiří, tedy patrona všech skautek a
skautů.

Na náměstí TGM bude probíhat bohatý program, který začíná v 16 hodin.
"Účastníci se mohou těšit na podepsání velkého šátku, který bude
následně viset z oken kanceláří Junáka na Americké 29, tvorba velké
skautské lile z barevných papírků, dále také hra, při které se bude
tvořit fotografie 2. století skautingu, společný skok do 2. století
skautingu a také slavnostní sázení skautského stromu." uvedl k setkání
jeho organizátor, Jiří Dlouhý. "Na akci jsou zváni i bývalí členové
Junáka, kteří v rámci města a kraje výraznou měrou přispěli k rozvoji
naší organizace - a to i v letech, kdy byl skauting zakázaný."
pokračuje Dlouhý.

Souběžně s touto akcí v Plzni probíhá i výstava "100 let českého
skautingu" v Národopisném muzeu Plzeňska na náměstí Republiky, na
červen je dokonce plánováno setkání vodních skautů z celé republiky s
názvem Navigamus 2012.

Orientační časový harmonogram akce:

16:00 - 16:20 - sraz, zahájení pietním aktem u pamětní desky,
podepisování velkého skautského šátku
16:45 - 17:30 - velká skautská hra
17:30 - 18:00 - vyhlášení výsledků
18:00 - 18:45 - Skok do 2. století skautingu, slavnostní sázení
skautského stromu


Více informací:

Jiří Dlouhý, organizátor akce
tel. 721 517 049, dlouhy.jirka@gmail.com

Jiří Kunc, tiskový mluvčí
tel. 728 254 109, jiri.kunc@skaut.cz

Junák - svaz skautů a skautek ČR,
okres Plzeň - město
Americká 29, 301 00, Plzeň
www.skauting.cz/plzen

Odkazy:
Skauting v Plzni - www.skauting.cz/plzen

Skautky a skauti v Plzni
V Plzni se skautingu věnuje více než 1300 dětí i dospělých. Skauting
nabízí dětem pestrý program a příležitost být členem týmu, prožívat s
kamarády život naplno, rozvíjet se a hledat svůj životní směr. Kromě
letních táborů a celoroční pestré oddílové činnosti skauti v Plzni
například roznášejí o Vánocích Betlémské světlo, organizují sbírky
KAPKA nebo Postavme školu v Africe a pořádají mnohé akce pro veřejnost
- v září například akci Skauti dětem. O vední mladých lidí se stará
tým dobrovolníků - tedy vedoucích - s plnou kvalifikací. I plzeňští
skautky a skauti slaví v roce 2012 sto let českého skautingu, slavte s
námi!
Informace hledejte průběžně na www.skauting.cz/plzen

Junák - svaz skautů a skautek ČR
Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a
nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a
členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického
přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Skautské oddíly působí ve více
než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují chlapce i
děvčata od šesti let ve třech věkových kategoriích. O program oddílů
se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků.
Více informací na www.skaut.cz.

Poslání Junáka
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí,
jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných
schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě
samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

Kontakt
Jiří Kunc
tiskový mluvčí

Junák - svaz skautů a skautek ČR,
okres Plzeň - město
Americká 29, 301 00, Plzeň
www.skauting.cz/plzen

jiri.kunc@skaut.cz
tel. 728 254 109

Vyhledávání

Kontakt

Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město Americká 29
301 00 PLZEŇ

www.skauting.cz/plzen
+ 420 732 408 769 (předseda)
+ 420 605 804 134 (místopřed.)