Skauti ze Starého Plzence oživí školu EKOhrátkami

03.11.2010 10:48

Starý Plzenec / Plzeň
Základní škola ve Starém Plzenci na Masarykově náměstí ožije v pátek 5. listopadu mezi 15. a 18. hodinou EKOhrátkami. Celá akce je dílem staroplzeneckých skautů, kteří si pro žáky ZŠ Starý Plzenec a ZŠ Sedlec připravili dvouměsíční projekt s ekologickou tématikou. Jeho cílem je podnítit zájem veřejnosti o aktuální environmentální problematiku s důrazem na aktivní zapojení dětí a mládeže.

„Environmentální výchova je úzce spojena se skautingem, proto máme chuť se v této oblasti dále vzdělávat a také se o své poznatky dále dělit s veřejností. Věříme, že podobná práce s dětmi a mládeží má velký smysl a je proto potřeba jí věnovat dostatek pozornosti,“ říká Karolína Koskubová, zástupce vedoucí skautského oddílu, který EKOhrátky připravuje.

V úvodu projektu proběhly motivační aktivity ve třídách ZŠ Starý Plzenec spojené s následným vyhlášením umělecké soutěže s environmentální tématikou. Žáci mohli soutěžit v kategoriích malba a kresba, fotografie a literární tvorba. Vyvrcholení soutěže a veřejné vyhlášení výsledků proběhne právě 5. listopadu v rámci EKOodpoledne, kde bude od 15 do 18 hodin zajištěn program týkající se různých oblastí ochrany životního prostředí. Zatímco děti mohou soutěžit v několika disciplínách, poznávat přírodu či vyzkoušet zajímavé rukodělné práce, rodiče budou seznamováni se zlozvyky konzumní společnosti. Nabídku jiných alternativ životního stylu šetrného k prostředí jim poskytnou jak členové Ekocentra ze Spáleného Poříčí, tak architekt zabývající se ekostavbami či specialistka na přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Pro toho, kdo by chtěl pouze relaxovat a ještě k tomu nahlédnout do života staroplzeneckého skautského oddílu, bude připravena multimediální prezentace.

Po celou dobu EKOodpledne bude ve školní aule přístupná výstava všech žákovských soutěžních děl. V 17 hodin zde proběhne slavnostní vyhlášení soutěže. Na vítěze jednotlivých kategorií čekají hodnotné ceny a drobnou odměnu získají všichni soutěžící. „To, že skauti pořádají akci tohoto typu, je podle mě velmi přínosné. Mile mě překvapilo, kolik se soutěže zúčastnilo dětí. Je vidět, že ekologická tématika není dnešním dětem cizí. Některá díla byla opravdu nápaditá,“ pochvaluje si Petra Vondrášková, členka čtyřčlenné odborné poroty, která posuzovala celkem 98 soutěžních děl.
Celá akce bude zakončena netradiční módní přehlídkou, při které se skauti v modelech z recyklovatelných materiálů rozloučí se všemi účastníky EKOhrátek. Celou akci finančně podpořil Nadační fond Veolia.

V Plzni, Starém Plzenci a Tlučné se skautingu věnuje více než 1300 dětí i dospělých, kteří se sdružují ve 49 dětských oddílech a šesti klubech dospělých. Skauting nabízí dětem pestrý program a příležitost být členem týmu, prožívat s kamarády život naplno, rozvíjet se a hledat svůj životní směr. Kromě letních táborů a celoroční pestré oddílové činnosti skauti v Plzni například roznášejí o Vánocích Betlémské světlo nebo organizují sbírky Postavme školu v Africe a pořádají mnohé akce pro veřejnost – v září například akci Skauti dětem. Skautské hnutí v roce 2007 oslavilo 100 let své existence. Za tu dobu se rozrostlo do 216 zemí světa, má 40 milionů členů a v České republice prošlo skautskými oddíly na půl milionu lidí.

Tisková zpráva ke stažení

Vyhledávání

Kontakt

Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město Americká 29
301 00 PLZEŇ

www.skauting.cz/plzen
+ 420 732 408 769 (předseda)
+ 420 605 804 134 (místopřed.)