Skauti už podvanácté otevřeli svůj vánoční stánek!

14.12.2011 17:22

Plzeň

Vánoční stánek s názvem „SKAUTI DĚTEM“ každoročně organizuje plzeňské skautské středisko „STŘELA“. I letos si budou Plzeňané moci zakoupit netradiční dárky, které skauti vlastnoručně vyrobili, a pomoci tak dobré věci. Skautský stánek je otevřen ve dnech 12. až 15. prosince a 19. až 21. prosince vždy od 12 do 17 hodin na rohu Františkánské ulice a Kopeckého sadů. Tentokrát poputuje výtěžek z prodeje na konto obecně prospěšné společnosti „POMOCNÉ TLAPKY“, která využije darované peníze při přípravě asistenčních psů pro děti s postižením.

 

Skauti pořádají Vánoční stánek již dvanáctým rokem, za tu dobu podpořili několik organizací, jejichž cílem je pomáhat lidem s nejrůznějším znevýhodněním. V loňském roce přispěli skauti 15 963 Kč na vybavení rodičovského centra Vlnka při o.s. MOTÝL, které poskytuje sociální služby osobám se zdravotním postižením, v předchozích letech byl výtěžek z vánočního stánku věnován např. o.s. Ty a Já na zřízení keramické dílny, plzeňskému středisku Diakonie ČCE nebo Nadačnímu fondu Klíček, provozujícímu dětský hospic. „Myslím, že nezištná pomoc je něco, co se dnes z mezilidských vztahů vytrácí, a to je škoda. Pro skauty by měla být taková pomoc přirozeností, ale výrobky do našeho stánku netvoří jen děti a dospělí z našich řad, snažíme se zapojit také naše kamarády nebo rodiče, kteří mají chuť tvořit a zároveň pomáhat. A pak dáme možnost prožít radost z pomoci druhým i lidem, kteří si naše výrobky zakoupí,“ popisuje myšlenku skautského vánočního stánku Karolína Koskubová, skautská vedoucí.

 

Letos se můžete v našem stánku těšit na vánoční ozdoby, originální balicí papíry, polštářky, mýdla, brože, šperky, svícny, malované kravaty, staročeské vánoční dobroty a další jedinečné dárky,“ láká skautská vedoucí Olina Dankovičová, jedna z organizátorek vánočního stánku. „Jde nám také o to, aby výrobky, které ve stánku prodáváme, byly skutečně nápadité a aby si je lidé koupili nejen kvůli pocitu, že přispěli na dobrou věc, chceme, aby je i skutečně využili jako originální dárky pro své blízké,“ doplňuje.

 

Obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky se zabývá chovem a výcvikem asistenčních psů. Vycvičené psy předává zdarma jako neocenitelné pomocníky tělesně postiženým, zejména lidem na invalidním vozíku, dále lidem nevidomým, neslyšícím či lidem se záchvatovými onemocněními. Asistenční psi snižují závislost dětí s postižením na osobních asistentech nebo rodinných příslušnících, zvyšují tak jejich možnosti plnohodnotného zapojení do běžného života, mohou také usnadňovat navazování kontaktu s okolím. „Asistenční pes je nejen pro děti, ale i pro dospělé nenásilný a příjemný partner, který zčásti odstraní jejich handicap a je výborným pojítkem mezi nimi a zdravými dětmi. Klienti, kteří od nás již psy mají, se stávají sebevědomějšími a skrze psa úspěšně navazují nová přátelství,“ vysvětluje Hana Pirnerová, ředitelka o.p.s. Pomocné tlapky, která se sama dlouhodobě věnuje výcviku těchto pomocníků. „Vybrané peníze využijeme na zajištění přípravy asistenčního psa - na nákup krmiva, výbavy pro psa či veterinární péči,“ dodává.

 

Více informací:

Jiří Kunc, tiskový mluvčí

tel. 728 254 109, jiri.kunc@skaut.cz

Vyhledávání

Kontakt

Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město Americká 29
301 00 PLZEŇ

www.skauting.cz/plzen
+ 420 732 408 769 (předseda)
+ 420 605 804 134 (místopřed.)