Skauti si připomínají 20 let od svého obnovení

30.11.2009 00:00

Plzeň
Plzeňští skauti a skautky si 2. prosince 2009 připomenou přesně 20 let od znovuzaložení skautské organizace v tehdejším Československu. Skauti, jejichž organizace byla v uplynulém století totalitními režimy zakázána celkem třikrát, si připomínají nejen uplynulých 20 let, ale i předchozí léta nesvobody, kdy skautská činnost mnohdy vedla k vyhazovu ze studia či zaměstnání a v padesátých letech i k mnoholetým žalářům. Dvacáté obnovené narozeniny si připomíná na 1300 plzeňských skautek a skautů všeho věku.

Události Listopadu 1989 umožnily během několika dnů i znovuzaložení skautské organizace. Po vzniku v roce 1911 a obnovení činnosti v letech 1945 a 1968 přivítali skauti svobodu pro společnost i pro své hnutí již 2. prosince 1989 při setkání v Městské knihovně v Praze. U obnovení činnosti Junáka v Plzni o pět dnů později byli aktivní vedoucí z let 1968 až 1970, ale i vedoucí ilegálních skautských oddílů z konce let osmdesátých, oddílů vynuceně ukrytých pod hlavičky jiných organizací. První setkání vedl dlouholetý aktivní plzeňský skautský vedoucí, v letošním roce zesnulý Václav Kuttan. Během několika týdnů a měsíců byla následně obnovena činnost několika desítek plzeňských skautských oddílů, do kterých se stovky natěšených zájemců a zájemkyň mohly hlásit mimo jiné i skrze obratem založené Západočeské skautské koordinační středisko pod koordinací Petra Náhlíka, dnešního náměstka primátora města Plzně. To operovalo v domě v Riegrově ulici 1 a přijímalo přihlášky do obnovovaných skautských oddílů po celé Plzni. „O Skautském koordinačním středisku jsem si přečetl v jednom z čísel revolučního listu „Plzeňský student“. Dobře si vybavuji, jak jsem přesvědčil spolužáka ze třídy, aby se mnou vyrazil se ke skautům přihlásit. Samotnému se mi totiž moc nechtělo. Ale věděl jsem, že se přihlásit prostě musím, o skautech jsem slyšel spoustu věcí, které mě lákaly“, vysvětluje Petr Vaněk, tehdejší nadšený skautský nováček, dnes předseda Okresní rady Junáka Plzeň-město.

V těchto dnech si skauti připomínají 20 let od obnovení své činnosti. Počet skautských oddílů se od roku 1989 v Plzni rozrostl na necelých padesát, skauti ročně uspořádají desítky táborů, tisíce schůzek a výprav, podílejí se na charitativních akcích nebo spolupracují na aktivitách směřujících k ochraně životního prostředí. V oddílech se vystřídalo několik generací  vedoucích, z nichž většina se rekrutuje z těch, kteří do skautských oddílů přišli sami jako členové v uplynulých 20 letech.

V Plzni se skautingu věnuje na 1 300 dětí i dospělých, kteří se sdružují ve 49 dětských oddílech a šesti klubech dospělých. Skauting nabízí dětem pestrý program a příležitost být členem týmu, prožívat s kamarády život naplno, rozvíjet se a hledat svůj životní směr. Kromě letních táborů a celoroční pestré oddílové činnosti skauti v Plzni například o Vánocích roznášejí Betlémské světlo, organizují sbírku KAPKA nebo Postavme školu v Africe a pořádají mnohé akce pro veřejnost. Více informací je možné nalézt na internetových stránkách plzeňských skautů www.skauting.cz/plzen.

Skautské hnutí v roce 2007 oslavilo 100 let své existence. Za tu dobu se rozrostlo do 216 zemí světa, má 40 milionů členů a v České republice prošlo skautskými oddíly na půl milionu lidí.

TZ ke stažení

Vyhledávání

Kontakt

Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město Americká 29
301 00 PLZEŇ

www.skauting.cz/plzen
+ 420 732 408 769 (předseda)
+ 420 605 804 134 (místopřed.)