Skauti si připomenou hrůzy 2. světové války

23.04.2014 12:00

Plzeňští skauti ve čtvrtek 24. dubna vzpomenou na perzekuované a padlé skauty v obou totalitních režimech mezi léty 1939 – 1945 a 1950 – 1989. Setkání se uskuteční symbolicky v den svátku svatého Jiří, tedy patrona skautů a to na Masarykově náměstí u pamětní desky věnované právě perzekuovaným skautům.

"Každý rok se tu scházíme ke krátké vzpomínce a vždy přijdou skauti a skautky všech věkových kategorií. Chceme vzpomenout na odkaz svých předchůdců na ty, kteří mezi námi již být nemohou,“ říká organizátor setkání Marek Lukáš a dodává, že skauting učí děti demokracii, proto jej totalitní režimy nedokázaly snést a zakazovaly jej. Mnohým skautům, kteří byli souzení, a uvěznění pak skautská příprava v jejich údělu pomáhala.

A proč se skauti scházejí u desky zrovna 24. dubna? „Svatý Jiří je díky své statečnosti a boji za spravedlnost patronem skautů v 214 zemích světa. Právě spravedlnost, svoboda a pravda patří mezi základní skautské hodnoty, které však byly nepohodlné pro nacistickou i komunistickou totalitu,“ říká předseda okresní rady Junáka v Plzni Martin Štěrba.

Plzeňští skauti si svátek sv. Jiří připomínají s více než 40 miliony skautů a skautek po celém světě. Ve čtvrtek 24. dubna mnoho skautů obleče skautský šátek a vyrazí v něm do školy, do práce či kamkoliv za zábavou. Mnohé oddíly pořádají různé akce, které jsou spojeny s oslavami, uvědomováním si mezinárodního rozměru skautingu a připomenutím poselství svatého Jiří.

Junák – svaz skautů a skautek ČR v současné době sdružuje více než 50 000 dětí a dospělých a je tak největší neziskovou organizací v ČR. V Plzni se skautingu věnuje zhruba patnáct stovek dětí a dospělých. V květnu se plzeňští skauti stanou průvodci válečných veteránů a budou také držet čestnou stráž při pietních aktech.

 

kontakty:

Junák (okres Plzeň – město)

Martin Štěrba, předseda okresu

tel: 732 408 769

e-mail: martin.sterba@skaut.cz

 

Junák (okres Plzeň – město)

Jitka Baslová, tisková mluvčí

tel: 737 356 372

e-mail: baslova@skaut.cz

 

Vyhledávání

Kontakt

Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město Americká 29
301 00 PLZEŇ

www.skauting.cz/plzen
+ 420 732 408 769 (předseda)
+ 420 605 804 134 (místopřed.)