Skauti si připomenou 60. výročí odsouzení hrdinky

05.08.2009 00:00

Plzeň
Dne 8. srpna 1949 vynesla komunistická "justice" rozsudek nad skautskou vedoucí Dagmar Skálovou. Za podíl na přípravě protikomunistického státního převratu byla odsouzena k trestu odnětí svobody na doživotí. Dne 8. srpna 2009 si nejen plzeňští skauti připomenou 60. výročí této události. Mezi přítomnými budou i spoluodsouzení z politického procesu, rodinní příslušníci i zástupce města Plzně.

Skauti si tuto sobotu v 15.00 na plzeňském Ústředním hřbitově připomenou hrdinství Dagmar Skálové, skautské vedoucí odsouzené v roce 1949 na doživotí. A to přesně v den 60. výročí této události. Připomenou si její čin u hrobu, kde je pochována se svým manželem Karlem Skálou, taktéž politickým vězněm z doby komunistické diktatury. Na vzpomínkovém setkání promluví mimo jiné Jiří Navrátil - dnes místostarosta Junáka, v roce 1949 mladý skautský vedoucí odsouzený ve stejném procesu na 20 let, nebo Jaroslav Cuhra – skaut a předseda Konfederace politických vězňů pro plzeňský region. Město Plzeň na setkání zastoupí skaut a náměstek primátora Petr Náhlík.

Dagmar Skálová, skautským jménem Rakša, se zapojila do pokusu o ozbrojený státní převrat, který v květnu 1949 organizovali major Květoslav Prokeš a právník Jaroslav Borkovec. Jako skautská vedoucí měla společně s dalšími skauty zajišťovat spojení mezi povstalci a lékařské ošetření. Pokus o puč v květnu 1949 byl ovšem prozrazen a Dagmar Skálovou zatčena. 8. srpna 1949 byla odsouzena na doživotí. Během vyšetřování se chovala velmi statečně, veškerou „vinu“ brala na sebe. Ze skautské skupiny bylo v tomto procesu nakonec z několika desítek zapojených odsouzeno pouze několik. Druhý nejvyšší trest, 20 let, byl udělen Jiřímu Navrátilovi, který celý příběh v sobotu připomene přítomným. Z doživotního trestu strávila Dagmar Skálová ve vězení dlouhých šestnáct let a nepoddala se ani tam: roku 1956 patřila do skupiny žen, které napsaly protestní dopisy o porušování lidských práv v tehdejším Československu generálnímu tajemníkovi OSN, což vedlo k odkladu jejího propuštění z věznice. Za svůj životní postoj založený na skautských ideálech svobody, demokracie a odpovědnosti vůči svému okolí byla Dagmar Skálová v roce 1997 vyznamenána Řádem T.G.M.

Vzpomínkovou akci pořádá Okresní rada Junáka Plzeň-město. „Skauti a skautky si připomínají odvahu Dagmar Skálové tváří v tvář zvůli komunistické moci. V dnešní době, která pomalu přestává věřit na hrdinství a věrnost ideálům, je příklad Dagmar Skálové i dalších hrdinů mementem a příležitostí k zamyšlení“, vysvětluje důvod sobotního setkání Petr Vaněk, předseda Okresní rady Junáka Plzeň-město. Dagmar Skálová pocházela z Plzně, kde se aktivně věnovala skautingu. Společně se svým manželem, taktéž významným skautským vedoucím, se později přestěhovali do Prahy. V Praze probíhala i většina příprav plánovaného převratu.
V Plzni se skautingu věnuje na 1 300 dětí i dospělých, kteří se sdružují ve 49 dětských oddílech a šesti klubech dospělých. Skauting nabízí dětem pestrý program a příležitost být členem týmu, prožívat s kamarády život naplno, rozvíjet se a hledat svůj životní směr. Kromě letních táborů a celoroční pestré oddílové činnosti skauti v Plzni například o Vánocích roznášejí Betlémské světlo, organizují sbírku KAPKA nebo Postavme školu v Africe a pořádají mnohé akce pro veřejnost. Ve dnech 4.-5. září 2009 chystají akci Skauti dětem – dva dny zábavy a soutěží pro školáky i předškoláky. Skautské hnutí v roce 2007 oslavilo 100 let své existence. Za tu dobu se rozrostlo do 216 zemí světa, má 40 milionů členů a v České republice prošlo skautskými oddíly na půl milionu lidí.

Více informací:
Mgr. Petr Vaněk – předseda, Okresní rada Junáka Plzeň-město
tel.: 732 973 178, e-mail: petr.vanek@skaut.cz

 

TZ ke stažení

Vyhledávání

Kontakt

Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město Americká 29
301 00 PLZEŇ

www.skauting.cz/plzen
+ 420 732 408 769 (předseda)
+ 420 605 804 134 (místopřed.)