Skauti pomohou speciální mateřské škole vybudovat školní zahradu

12.12.2012 09:15

 

TZ

Skauti pomohou speciální mateřské škole vybudovat školní zahradu

Již potřinácté otevře skautské středisko Střela svůj tradiční vánoční stánek "Skauti dětem". V tom si Plzeňané budou moci zakoupit originální ručně vyráběné dárky a zároveň jejich koupí pomoci dobré věci. Skautský stánek bude otevřen ve dnech 12.-14. a 17.-19. prosince vždy od 12 do 17 hodin na rohu Františkánské ulice a Kopeckého sadů. Výtěžek z prodeje letos skauti darují MŠ a ZŠ pro zrakově postižené a vady řeči na nákup zařízení školní zahrady, která bude sloužit handicapovaným dětem. Veřejná sbírka je organizována ve spolupráci s nadačním fondem Zelený poklad. 


"Jako skauti rádi uděláme něco prospěšného, vždyť je to jedna ze základních skautských myšlenek, navíc právě stánek je už tradiční akcí." říká Kateřina Cízlová, 19letá studentka a organizátorka akce. Vloni skauti z plzeňského střediska "STŘELA" věnovali sdružení Pomocné tlapky 28 295 Kč na výcvik asistenčních psů pro děti se zdravotním postižením. V předchozích letech skauti podpořili například činnost občanského sdružení Motýl a mezi další organizace, které v minulých letech získaly od skautů finanční podporu, patří občanské sdružení Ty a Já, plzeňská Diakonie ČCE nebo Nadační fond Klíček.

Ve stánku je možné zakoupit originální ručně vyrobené výrobky. "Stálí zákazníci dokonce najdou své oblíbené výrobky, které se vyrábí každoročně - například balící papíry, svícny, mýdla, šperky, polštářky nebo vánoční pochutiny. I letos ale máme ve stánku novinku,například ručně šité vánoční ozdoby." pokračuje Cízlová. ,,Na výrobě se vždy podílejí mladí, staří, velcí i malí, členové aktivní i bývalí, zkrátka všichni, jimž není lhostejné jejich okolí a rádi věnují svůj volný čas a energii na pomoc potřebným. Jsou to zejména členové skautského střediska Střela." dodává.

V MŠ a ZŠ pro zrakově postižené a vady řeči se v současné době vzdělává 51 dětí s těžkým a středně těžkým stupněm vady řeči, středně těžkým mentálním postižením, poruchou autistického spektra, poruchou pozornosti, koncentrace a aktivity a kombinovaným postižením (řeč a postižení mentální či tělesné).  V letošním školním roce organizace začala pracovat dle nového školního vzdělávacího programu s názvem "Otevři vrátka a pojď...". Cílem tohoto programu je přijímat děti se zdravotním znevýhodnění vstřícně, umožnit jim beze strachu projít vrátky do školky k paním učitelkám, asistentkám a kamarádům, které je přijímají takové, jaké jsou a pomáhají i jim otevřít  jejich vrátka, a to vrátka uvnitř jich samotných, protože právě děti s narušenou komunikační schopností se mnohdy uzavírají do sebe právě kvůli tomu, že je jejich okolí nepřijímá. "Jako adresátovi letošní sbírky se i naší mateřské škole otevřela vrátka. My sami jsme v sobě a ve svém čase dokázali najít rezervy, abychom se aktivně zapojili do vlastní výroby výrobků a do prodeje. Výtěžek ze sbírky umožní pro naše děti větší šanci zařídit nově vznikající zahradu dle jejich a našich představ tak, abychom mohli zahradu co nejvíce využívat k jejich
všestrannému rozvoji, komunikačním schopnostem a především rozvoji 
oslabených oblastí, které s rozvojem řeči úzce souvisí." uzavírá Karla Kaprová, ředitelka MŠ a ZŠ pro zrakově postižení a vady řeči.

Více informací:
Kateřina Cízlová - koordinátorka akce, tel.: 723 525 837, cizlova.k@gmail.com
Karla Kaprová - ředitelka MŠ a ZŠ pro zrakově postižení a vady řeči, tel.:  377 265 936

Odkazy:
Skauting v Plzni - www.skauting.cz/plzen
Skautské středisko ,,STŘELA" - www.skauting.cz/strela
MŠ a ZŠ pro zrakově postižení a vady řeči - https://www.zrak-plzen.cz/, https://specms.webnode.cz/

Skautky a skauti v Plzni
V Plzni se skautingu věnuje více než 1300 dětí i dospělých. Skauting nabízí dětem pestrý program a příležitost být členem týmu, prožívat s kamarády život naplno, rozvíjet se a hledat svůj životní směr. Kromě letních táborů a celoroční pestré oddílové činnosti skauti v Plzni například roznášejí o Vánocích Betlémské světlo, organizují sbírky KAPKA nebo Postavme školu v Africe a pořádají mnohé akce pro veřejnost - v září například akci Skauti dětem. O vední mladých lidí se stará tým dobrovolníků - tedy vedoucích - s plnou kvalifikací. I plzeňští skautky a skauti slaví v roce 2012 sto let českého skautingu, slavte s
námi!


Junák - svaz skautů a skautek ČR
Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují chlapce i děvčata od šesti let ve třech věkových kategoriích. O program oddílů se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků.
Více informací na www.skaut.cz.

Poslání Junáka
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

Kontakt
Jiří Kunc
tiskový mluvčí

Junák - svaz skautů a skautek ČR,
okres Plzeň - město
Americká 29, 301 00, Plzeň
www.skauting.cz/plzen

jiri.kunc@skaut.cz
tel. 728 254 109
 

Vyhledávání

Kontakt

Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město Americká 29
301 00 PLZEŇ

www.skauting.cz/plzen
+ 420 732 408 769 (předseda)
+ 420 605 804 134 (místopřed.)