Skauti oslavili svátek svého patrona sv. Jiří

27.04.2011 20:00

Plzeňští skauti a skautky oslavují každý rok svátek svého patrona sv. Jiří setkáním u pamětní desky na nám. TGM v Plzni. Tato deska je věnována skautům, kteří byli pronásledování, mučeni a perzekvováni během dvou diktatur, které naši zemi potkaly. Každý rok u příležitosti svátku skautského patrona se zde sejdou skauti a skautky všech věkových kategorií, aby vzpomněli na odkaz svých předchůdců.

Skauting učí děti demokracii, proto jej totalitní režimy nedokázaly snést a zakazovaly jej. Mnohým skautům, kteří byli souzeni a uvězněni pak skautská příprava v jejich údělu pomáhala. Svatý Jiří je patronem skautů především pro svou rytiřskost.

V letošním roce zahajují skauti a skautky oslavy 100 let českého skautingu. Celý příští rok se budou mimo tradičních konat také speciální akce u příležitosti tohoto výročí. Již nyní se mnozí z dospívajících členů zapojili do projektu "Skautské století", který mapuje vývoj skautingu a příběhy jednotlivých starších členů.

Vyhledávání

Kontakt

Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město Americká 29
301 00 PLZEŇ

www.skauting.cz/plzen
+ 420 732 408 769 (předseda)
+ 420 605 804 134 (místopřed.)