Skauti opět rozzáří Plzeň Betlémským světlem

21.12.2012 12:40

Již po dvacáté třetí přivezou plzeňští skauti z křesťanského střediska
ICHTHYS do Plzně Betlémské světlo, které je - nejen pro ně - symbolem
míru, přátelství a pokoje. V katedrále sv. Bartoloměje při mši svaté v
neděli 23. prosince v 10:30 světlu nejdříve požehná biskup František
Radkovský a poté ho zde do 17 hodin budou skauti rozdávat všem
zájemcům. O Štědrém dnu bude světlo k dispozici i na dalších místech v
Plzni.

Betlémské světlo - vánoční symbol, představovaný malým, chvějícím se
plamínkem, přivážejí skauti do Plzně již tradičně od roku 1990. Letos
dorazí Betlémské světlo do Plzně na Hlavní nádraží v sobotu 22.
prosince ve 13.57 hodin rychlíkem R660 Rožmberk a poté bude k
dispozici na těchto místech:

Katedrála sv. Bartoloměje
neděle 23. prosince 10:30 hod. - mše a uvítání světla a dále od 11:30 do 17 hod.
pondělí 24. prosince mezi 9-17 hod.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (kostel "U františkánů")
pondělí 24. prosince mezi 14-17 hod.

Kostel "U Redemptoristů" na Chodském náměstí
pondělí 24. prosince po mši svaté, tj. po 17 hod.

Kostel Sv. Martina a Prokopa v Lobzích
pondělí 24. prosince po mši svaté, tj. po 17 hod.


"Protože první den rozdávání Betlémského světla letos spadá na neděli,
je čas mše svaté posunut na pozdější hodinu, tedy půl jedenácté."
zdůrazňuje koordinátorka Betlémského světla v Plzni Barbora Fárková a
dodává: "Zároveň během odpoledne, okolo patnácté hodiny, bude
rozdávání světla přerušeno, a to z důvodu konání varhanního koncertu -
Adventní půlhodinky."

"Snažíme se, aby se Betlémské světlo dostalo skutečně ke všem, kteří
mají o ně zájem. Proto každoročně světlo roznášíme nemocným a
opuštěným lidem až do jejich domovů," dále vysvětluje Fárková. "Na
přípravě lampiček, rozdávání a roznosu světla se podílí asi stovka
skautů z Plzně. Takto se nám podaří rozdat celkem 6000 sklenic s
plamínkem. Mnoho lidí si již přináší rovnou své lampičky, takže
konečný počet domácností, kde světlo svítí, je daleko vyšší."

Skauti rozvážejí Betlémské světlo po republice vlakem. Seznam všech
míst, kde je možné světlo získat, je k nalezení na internetových
stránkách www.betlemskesvetlo.cz. Světélko zažehnuté v místě narození
Ježíše Krista k nám tradičně putuje z Vídně, kde ho rakouští skauti
předali skautským delegacím z celé Evropy. Novodobá vánoční tradice
vznikla v Rakousku, kdy malý plamínek přicestovat v roce 1986 letadlem
do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky na pomoc postiženým
dětem. Do České republiky se Betlémské světlo dostalo poprvé po pádu
komunistické vlády v roce 1989.


Více informací:

Kateřina Fárková - koordinátorka roznosu BS v Plzni, tel.: 721 982 473
Tereza Lišková - rozdávající Betlémské světlo ve vlaku Rožmberk, tel.:
775 063 304

Odkazy:
Skauting v Plzni - www.skauting.cz/plzen
Betlémské světlo - https://www.betlemskesvetlo.cz/

Skautky a skauti v Plzni
V Plzni se skautingu věnuje více než 1300 dětí i dospělých. Skauting
nabízí dětem pestrý program a příležitost být členem týmu, prožívat s
kamarády život naplno, rozvíjet se a hledat svůj životní směr. Kromě
letních táborů a celoroční pestré oddílové činnosti skauti v Plzni
například roznášejí o Vánocích Betlémské světlo, organizují sbírky
KAPKA nebo Postavme školu v Africe a pořádají mnohé akce pro veřejnost
- v září například akci Skauti dětem. O vední mladých lidí se stará
tým dobrovolníků - tedy vedoucích - s plnou kvalifikací. I plzeňští
skautky a skauti slaví v roce 2012 sto let českého skautingu, slavte s
námi!
Informace hledejte průběžně na www.skauting.cz/plzen


Junák - svaz skautů a skautek ČR
Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a
nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a
členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického
přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Skautské oddíly působí ve více
než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují chlapce i
děvčata od šesti let ve třech věkových kategoriích. O program oddílů
se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků.
Více informací na www.skaut.cz.

Poslání Junáka
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí,
jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných
schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě
samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

Kontakt
Jiří Kunc
tiskový mluvčí

Junák - svaz skautů a skautek ČR,
okres Plzeň - město
Americká 29, 301 00, Plzeň
www.skauting.cz/plzen

jiri.kunc@skaut.cz
tel. 603 774 646

Vyhledávání

Kontakt

Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město Americká 29
301 00 PLZEŇ

www.skauting.cz/plzen
+ 420 732 408 769 (předseda)
+ 420 605 804 134 (místopřed.)