Skauti opět rozzáří Plzeň Betlémským světlem

21.12.2012 12:39

Již po dvacáté třetí přivezou plzeňští skauti z křesťanského střediska ICHTHYS do Plzně Betlémské světlo, které je - nejen pro ně - symbolem míru, přátelství a pokoje. V katedrále sv. Bartoloměje při mši svaté v neděli 23. prosince v 10:30 světlu nejdříve požehná biskup František Radkovský a poté ho zde do 17 hodin budou skauti rozdávat všem zájemcům. O Štědrém dnu bude světlo k dispozici i na dalších místech v Plzni.

Betlémské světlo - vánoční symbol, představovaný malým, chvějícím se plamínkem, přivážejí skauti do Plzně již tradičně od roku 1990. Letos dorazí Betlémské světlo do Plzně na Hlavní nádraží v sobotu 22. prosince ve 13.57 hodin rychlíkem R660 Rožmberk a poté bude k dispozici na těchto místech:

Katedrála sv. Bartoloměje
neděle 23. prosince 10:30 hod. - mše a uvítání světla a dále od 11:30 do 17 hod.
pondělí 24. prosince mezi 9-17 hod.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (kostel "U františkánů")
pondělí 24. prosince mezi 14-17 hod.

Kostel "U Redemptoristů" na Chodském náměstí
pondělí 24. prosince po mši svaté, tj. po 17 hod.

Kostel Sv. Martina a Prokopa v Lobzích
pondělí 24. prosince po mši svaté, tj. po 17 hod.


"Protože první den rozdávání Betlémského světla letos spadá na neděli, je čas mše svaté posunut na pozdější hodinu, tedy půl jedenácté." zdůrazňuje koordinátorka Betlémského světla v Plzni Barbora Fárková a dodává: "Zároveň během odpoledne, okolo patnácté hodiny, bude rozdávání světla přerušeno, a to z důvodu konání varhanního koncertu - Adventní půlhodinky."

"Snažíme se, aby se Betlémské světlo dostalo skutečně ke všem, kteří mají o ně zájem. Proto každoročně světlo roznášíme nemocným a opuštěným lidem až do jejich domovů," dále vysvětluje Fárková. "Na přípravě lampiček, rozdávání a roznosu světla se podílí asi stovka skautů z Plzně. Takto se nám podaří rozdat celkem 6000 sklenic s plamínkem. Mnoho lidí si již přináší rovnou své lampičky, takže konečný počet domácností, kde světlo svítí, je daleko vyšší."

Skauti rozvážejí Betlémské světlo po republice vlakem. Seznam všech míst, kde je možné světlo získat, je k nalezení na internetových stránkách www.betlemskesvetlo.cz. Světélko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista k nám tradičně putuje z Vídně, kde ho rakouští skauti předali skautským delegacím z celé Evropy. Novodobá vánoční tradice vznikla v Rakousku, kdy malý plamínek přicestovat v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky na pomoc postiženým dětem. Do České republiky se Betlémské světlo dostalo poprvé po pádu komunistické vlády v roce 1989.

 

Tisková zpráva

Vyhledávání

Kontakt

Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město Americká 29
301 00 PLZEŇ

www.skauting.cz/plzen
+ 420 732 408 769 (předseda)
+ 420 605 804 134 (místopřed.)