Skauti dětem 2012 - už brzy v Plzni!

03.09.2012 10:34

Plzeň

Tak jako každé září se i letos školáci a předškoláci z Plzně a okolí mohou těšit na akci s názvem Skauti dětem. „Je to tradiční akce, kterou připravujeme vždy na začátku školního roku. Jednotlivé plzeňské skautské oddíly prezentují svojí činnost, a to přímo u svých kluboven. Je to možnost úplně pro každého, aby přišel, podíval se, zahrál si nějaké hry a třeba se i přidal ke skautům.“ vysvětluje Jiří Dlouhý, který akce v Plzni koordinuje.

„Program letošních dnů Skauti dětem je nabitý, a to skoro v každé plzeňské čtvrti. Většina programu je soustředěna mezi čtvrtek 6. září a sobotu 8. září. Rodiče si mohou vybrat kam a kdy s dětmi vyrazí, program se totiž na jednotlivých místech liší – a to jak časem, tak i tematickým rámcem, tedy příběhem, do kterého je celá akce zasazena.“ doplňuje Dlouhý. „Zajímavý určitě bude třeba Strašidelný les na plzeňské Homolce, tematické odpoledne se skautským střediskem Střela v Českém údolí a nebo několik akcí v areálu u Seneckého rybníka.“

Úplně jinou cestu zvolili skauti z městského obvodu Plzeň 4, sídlící na Doubravce. „Během celého září pořádáme dny otevřených kluboven, kdy se může přijít podívat skutečně kdokoliv, vybrat si ten pravý oddíl a vidět skauty při opravdovém, běžném programu.“ uvádí na adresu doubraveckých skautů Veronika Pavlíková, která dny otevřených kluboven připravuje. „Rádi dáme každému možnost zahrát si s námi nějakou hru, zkusit si třeba lezení na umělé stěně, samozřejmě je i dostatek prostoru pro dotazy rodičů.“

Přehled akcí Skauti dětem v Plzni:

čtvrtek 6. září
    Plavba za pokladem, 16 - 18 h., centrum města Smetanovy Sady
pátek 7. září
    Strašidelný les HOMOLKA, 19-21 h., Slovany: Homolka, konečná tramvaje
    Večer ve strašidelném lese od 19h, klubovny u Seneckého rybníka
    Severácké šmoulování 13 – 18h, před 2. Základní školou Schwarzova ulice
sobota 8. září
    Střelené odpoledne, 14 – 18h, Borský park, České údolí
    Skauti dětem, 10 – 17h, Slovany, konečná tramvaje č.1 na Slovanech
    Odpoledne jako Hroch, 13 – 17h, klubovny u Seneckého rybníka
září
    Dny otevřených kluboven, 17 – 19h, skautské klubovny pod Chlumem, probíhá ve dnech 11., 12., 13., 14., 18., 19., 20. a 21. 9.

Více informací:

Jiří Dlouhý, organizátor akce
tel. 721 517 049, dlouhy.jirka@gmail.com

Jiří Kunc, tiskový mluvčí
tel. 728 254 109, jiri.kunc@skaut.cz

Junák - svaz skautů a skautek ČR,
okres Plzeň - město
Americká 29, 301 00, Plzeň
www.skauting.cz/plzen

Odkazy:
Skauting v Plzni - www.skauting.cz/plzen

Skautky a skauti v Plzni
V Plzni se skautingu věnuje více než 1300 dětí i dospělých. Skauting
nabízí dětem pestrý program a příležitost být členem týmu, prožívat s
kamarády život naplno, rozvíjet se a hledat svůj životní směr. Kromě
letních táborů a celoroční pestré oddílové činnosti skauti v Plzni
například roznášejí o Vánocích Betlémské světlo, organizují sbírky
KAPKA nebo Postavme školu v Africe a pořádají mnohé akce pro veřejnost
- v září například akci Skauti dětem. O vední mladých lidí se stará
tým dobrovolníků - tedy vedoucích - s plnou kvalifikací. I plzeňští
skautky a skauti slaví v roce 2012 sto let českého skautingu, slavte s
námi!
Informace hledejte průběžně na www.skauting.cz/plzen

Junák - svaz skautů a skautek ČR
Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a
nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a
členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického
přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Skautské oddíly působí ve více
než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují chlapce i
děvčata od šesti let ve třech věkových kategoriích. O program oddílů
se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků.
Více informací na www.skaut.cz.

Poslání Junáka
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí,
jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných
schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě
samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

Kontakt
Jiří Kunc
tiskový mluvčí

Junák - svaz skautů a skautek ČR,
okres Plzeň - město
Americká 29, 301 00, Plzeň
www.skauting.cz/plzen

jiri.kunc@skaut.cz
tel. 728 254 109

Vyhledávání

Kontakt

Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město Americká 29
301 00 PLZEŇ

www.skauting.cz/plzen
+ 420 732 408 769 (předseda)
+ 420 605 804 134 (místopřed.)