Skauti a Plzeňané přispěli na stavbu školy v Africe 24 tisíc korun

05.12.2010 13:13

Plzeň
Plzeňští skauti a skautky se i letos zapojili ve dnech 5. až 7. října do celostátní sbírky „Postavme školu v Africe“ na pomoc školství v Etiopii. Zájemci mohli přispívat v centru Plzně dvojicím skautů nebo přímo v informačním stánku v Kopeckého sadech do zapečetěných kasiček. Skauti v rámci této sbírky, jejíž výtěžek byl 24 342 Kč, také uspořádali pět doprovodných koncertů, kde zahrálo šest hudebních skupin a jeden divadelní spolek. Již 7. ročník sbírky pořádal Junák – svaz skautů a skautek ČR ve spolupráci se společností Člověk v tísni. Z výtěžku minulých ročníků se dosud postavilo 11 škol pro téměř 2 700 dětí.

„V Etiopii může do školy chodit pouze polovina dětí a negramotnost zde dosahuje 60 %. V některých venkovských třídách je najednou až 150 žáků, kterým chybí učebnice a vyučují je často učitelé bez potřebné kvalifikace. Některé děti dochází do školy více než 10 km,“ vyjmenovává problémy etiopského školství Petra Vacková, koordinátorka sbírky „Postavme školu v Africe“ v Plzni. „Pro většinu z nás jsou podmínky, ve kterých lidé v Etiopii žijí, naprosto nepředstavitelné. Proto, když vidím, že se i díky příspěvkům lidí z Plzně mohou děti místo v dřevěných a hliněných chýších učit v čistých světlých budovách, tak mi to přináší velkou radost a chuť do další práce,“ uzavírá Petra Vacková.

Pro veřejnost byl ve dnech 5. až 7. října v Kopeckého sadech otevřen informační stánek, kde se mohli zájemci dozvědět informace o životě v Etiopii i o školách, které byly dosud z výtěžku sbírky postaveny. Po celý říjen byl také připraven bohatý doprovodný hudební a divadelní program, jehož veškerý výtěžek rovněž putuje na konto projektu Postavme školu v Africe. Příspěvky na etiopské školy lze celoročně zasílat přímo na konto sbírky 222 444 555/0300 nebo prostřednictvím dárcovské SMS zaslané ve tvaru DMS AFRIKA na číslo 87777. Více informací o sbírce a celém projektu je možné najít na stránkách www.skolavafrice.cz.

Další dobročinný projekt chystají plzeňští skauti ze střediska STŘELA již na 13.-17. prosince, kdy na rohu Františkánské ulice a Kopeckého sadů v Plzni otevřou svůj tradiční vánoční stánek nazvaný „Skauti dětem“. V něm budou nabízet originální vlastnoručně vyrobené dárky a výtěžek z jejich prodeje pak věnují plzeňskému občanskému sdružení Motýl.

V Plzni se skautingu věnuje více než 1300 dětí i dospělých, kteří se sdružují ve 49 dětských oddílech a šesti klubech dospělých. Skauting nabízí dětem pestrý program a příležitost být členem týmu, prožívat s kamarády život naplno, rozvíjet se a hledat svůj životní směr. Kromě letních táborů a celoroční pestré oddílové činnosti skauti v Plzni například roznášejí o Vánocích Betlémské světlo, organizují sbírky KAPKA nebo Postavme školu v Africe a pořádají mnohé akce pro veřejnost – v září například akci Skauti dětem. Skautské hnutí v roce 2007 oslavilo 100 let své existence. Za tu dobu se rozrostlo do 216 zemí světa, má 40 milionů členů a v České republice prošlo skautskými oddíly na půl milionu lidí. Více informací je možné nalézt na internetových stránkách plzeňských skautů www.skauting.cz/plzen.

 

Tisková zpráva ke stažení

Vyhledávání

Kontakt

Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město Americká 29
301 00 PLZEŇ

www.skauting.cz/plzen
+ 420 732 408 769 (předseda)
+ 420 605 804 134 (místopřed.)