Skauti a Plzeňané přispěli na pomoc nemocným leukémií 11 tisíc korun

19.07.2010 08:09

Plzeň
11. a 12. června mohla veřejnost na dvou čerpacích stanicích v Plzni potkat skauty a skautky, kteří zde v rámci humanitárního projektu KAPKA umývali přední skla přijíždějících automobilů. Cílem akce bylo informovat řidiče o možnostech pomoci lidem nemocným poruchami krvetvorby a vybírat příspěvky do sbírkových kasiček. Skautům se letos v Plzni podařilo vybrat 11 263 Kč. Projekt KAPKA každoročně probírá na téměř 50 místech ČR a celkový výtěžek, který putuje na konto Nadace pro transplantace kostní dřeně, dosahuje výše kolem 600 000 Kč.

Plzeňští skauti pod heslem „Společně proti leukémii“ pomáhali lidem s nemocemi krvetvorby na čerpacích stanicích ONO na Domažlické ulici a Agip v Částkově ulici, kde si řidiči mohli nechat umýt přední sklo a za jejich službu přispět do kasiček. „KAPKA pro mě znamená příležitost pomáhat těm, kteří potřebují darovat alespoň kapku naděje na zdravý a aktivní život. Přináší mi to dobrý pocit, že pomáháme lidem, kteří to opravdu potřebují,“ říká o akci skautka Helena Jehličková, členka plzeňského organizačního týmu sbírky. Završením KAPKY v Plzni byl i sobotní benefiční koncert plzeňských kapel Perníková chaloupka a ZaTrest v Hifi klubu na náměstí Republiky. Celý výtěžek sbírky a benefičního koncertu putoval na konto Nadace pro transplantace kostní dřeně, která sbírku spolu s Junákem – svazem skautů a skautek ČR každoročně pořádá. Peníze budou využity na rozšiřování Českého národního registru dárců dřeně, který sdružuje dárce v naší republice, a je napojen na celosvětovou databázi. Pro ty, jež se nemohli zúčastnit akce osobně a přesto by i nyní rádi pomohli, je možné přispět prostřednictvím dárcovských SMS ve tvaru DMS KOSTNIDREN na číslo 87777, nebo zaslat příspěvek přímo na účet nadace 207993644/0300.

Letos se projekt KAPKA konal již podvanácté a zapojilo se do něj několik stovek skautů a skautek. Poprvé proběhl v roce 1998 pouze v Plzni, odkud se v dalších letech rozšířil do desítek měst a obcí po celé republice. V loňském roce skauti a skautky vybrali více než 600 000 Kč a celková částka tak za celou dobu trvání sbírky překonala hranici 7 milionů korun.

V Plzni se skautingu věnuje více než 1300 dětí i dospělých, kteří se sdružují ve 49 dětských oddílech a šesti klubech dospělých. Skauting nabízí dětem pestrý program a příležitost být členem týmu, prožívat s kamarády život naplno, rozvíjet se a hledat svůj životní směr. Kromě letních táborů a celoroční pestré oddílové činnosti skauti v Plzni například roznášejí o Vánocích Betlémské světlo nebo organizují sbírky Postavme školu v Africe a pořádají mnohé akce pro veřejnost – v září například akci Skauti dětem. Skautské hnutí v roce 2007 oslavilo 100 let své existence. Za tu dobu se rozrostlo do 216 zemí světa, má 40 milionů členů a v České republice prošlo skautskými oddíly na půl milionu lidí.

 

Tisková zpráva ke stažení

Vyhledávání

Kontakt

Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město Americká 29
301 00 PLZEŇ

www.skauting.cz/plzen
+ 420 732 408 769 (předseda)
+ 420 605 804 134 (místopřed.)