Právě vyšla kniha "Století skautingu na Plzeňsku"

15.01.2014 15:12

Plzeňské nakladatelství a vydavatelství Starý most uvedlo na trh knižní novinku, která skrze víc jak tři stovky fotografií mapuje historii skautingu v Plzeňském kraji.

Skautský autorský kolektiv, který vedli David Koura (Dodýš) a Zdeněk Fairaisl (Veget), na knižní novince pracovali téměř dva roky. Reprezentativní publikace fotografií mapuje 100 let skautování na Plzeňsku od jeho počátku až po současnost. Na 128 stranách velkého formátu najdete téměř 350 unikátních a většinou nepublikovaných fotografií, doplněných popisky a doprovodným textem.

Kniha je rozdělena do několika částí:
- Počátky a rozmach skautingu (1912-1940),
- Skauti v poválečném nadšení (1945-1950),
- Skauti v období pražského jara (1968-1970),
- Třetí obnova skautingu po roce 1989,
- Současnost skautského hnutí v jednotlivých okresech Plzeňského kraje.

Objednávejte a kupujte v každém lepším knihkupectví. Knihu si můžete objednat i plzeňském Liman sportu, kde je na rozdíl od knihkupců cena nižší. Století skautingu na Plzeňsku si zde můžete koupit či objednat za 270 Kč. Objednávejte skrze e-shop na adrese www.limansport.cz. Zájemci si budou moci knihu zakoupit také na 22. Skautském reprezentačním plese, který se uskuteční 21. 2. v Plzni.

https://www.plzen.skauting.cz | https://www.krjplzen.cz

 

Vyhledávání

Kontakt

Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město Americká 29
301 00 PLZEŇ

www.skauting.cz/plzen
+ 420 732 408 769 (předseda)
+ 420 605 804 134 (místopřed.)