Plzeňští skauti vyjadřují protest proti potlačování lidských práv

09.03.2011 21:45

Ve čtvtek 10. března vyvěsí plzeňští skauti stejně jako v minulých letech tibetskou vlajku v oknech Okresní rady Junáka Plzeň-město na Americké třídě 29. Skauti se tak připojí k akci Vlajka pro Tibet a vyjádří tím svůj protest proti utlačování lidských práv,ke kterému v Číně (ale i dalších státech) dochází.

Skauting existuje na celém světě, s výjimkou několika zemí. V Číně, Vietnamu, na Kubě či v Severní Koreji skauty nenajdete. V totalitních státech je totiž skauting zakázán. Skautská výchova učí demokracii již od nejmladšího věku. Ve skautských družinách nejsou skauti a skautky vedeni dospělými, ale svými vrstevníky. Oddílová rada, složená z vedoucích těchto družin, pak spolu s dospělými a kvalifikovanými vedoucími rozhoduje o životě skautského oddílu.

 

"Skauting stojí na hodnotách svobody a demokracie, k nimž vychovává mladé lidi. Skauti byli ve své historii pronásledováni nacisty i komunisty, a proto nám i dnes záleží na tom, jestli jsou lidská práva někde ve světě pošlapávána. Nevšímáme si jen toho, co se děje přímo kolem nás. Znepokojuje nás bezpráví a potlačování lidských práv po celém světě. Člověk nemůže být lhostejný," přibližuje důvod zapojení plzeňských skautů do této akce Kateřina Podaná, předsedkyně Okresní

rady Junáka Plzeň-město. "Junák je organizací výchovnou a nestranickou, skauti ovšem stojí jednoznačně na straně demokracie. Nesmíme zapomínat na zlo v naší historii a ani přivírat oči nad bezprávím, které se děje dnes například v Tibetu a dalších zemích," uzavírá.

 

Plzeňští skauti a skautky si své sestry a bratry, kteří trpěli pod diktaturami 20. století, připomínají každoročně 24. dubna na svátek sv. Jiří, patrona skautingu, před pamětní deskou věnovanou perzekvovaným skautům a skautkám na náměstí T. G. Masaryka v Plzni. Od začátku letošního roku navíc v rámci projektu "Skautské století" nahrávají mladí skauti a skautky životní příběhy skautských pamětníků, aby se na důležité milníky českého skautingu nezapomnělo.

Vyhledávání

Kontakt

Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město Americká 29
301 00 PLZEŇ

www.skauting.cz/plzen
+ 420 732 408 769 (předseda)
+ 420 605 804 134 (místopřed.)