Plzeňští skauti soutěžili s Panem Zeleným

10.10.2011 20:53

Plzeň – Plzeňští skauti a skautky se v letošním roce zapojili do pilotního kola ekologické soutěže firmy Panasonic. Během svých pravidelných schůzek nebo výprav se děti učily o ekologii, ochraně přírody a o tom, jak se co nejlépe k naší přírodě chovat. Pro nejlepší skupiny účastníků připravil Panasonic hodnotné ceny. Jejich předání se uskutečnilo v sídle Junáka – okresu Plzeň-město ve středu 5. října.
Soutěže se zúčastnilo přes 50 dětí ve věku 7 – 15 let. Holky i kluci se seznámili s Panem Zeleným a dnešními ekologickými problémy, například s globálním oteplováním. Pan Zelený měl pro děti připravené úkoly, kde si mohly samy vyzkoušet třeba kolik odpadu vyprodukuje jejich rodina za jeden týden nebo jak šetřit vodou. Děti doma také počítaly žárovky a samy navrhovaly způsoby, jak mohou ušetřit energii. Všechny své poznatky a náměty si zapisovaly, fotily i výtvarně zpracovávaly do ekologického deníčku.
Ze všech soutěžních deníčků vybrala porota složená z vedení okresní rady Junáka Plzeň-město a zástupce firmy Panasonic tři nejlepší, které byly oceněny kvalitními fotoaparáty a postoupily do evropského kola soutěže, menší ceny dostali všichni zúčastnění. „Vybrat tři nejlepší nebylo jednoduché, děti byly opravdu kreativní. Některé dětské závěry byly okouzlující, např. využít místo žárovek krb – svítí i zahřeje,  jen by se podle autorů musela vyřešit efektivita světla z krbu,“ popisuje výběr členka poroty, výtvarnice a skautská vedoucí Petra Šmrhová.
 „Panasonic spolupracuje úspěšně s plzeňskými skauty již několik let. Firma dlouhodobě podporuje ekologické aktivity a vzdělávání v Plzni a v plzeňském regionu. Soutěže se účastnili v tomto roce pouze skauti a skautky z Plzně, šlo o pilotní projekt. Ve tomto školním roce 2011/2012 se do projektu zapojí také školy v celé republice pod záštitou občanského sdružení Tereza,“ dodává k soutěži Jana Černá z Panasoniku.
 „Pro plzeňské skauty bylo zajímavé se do tohoto pilotního projektu zapojit, materiály jsou sice připravená pro školy, ale i my jsme v rámci schůzek nebo při výpravách jejich část využili. Děti soutěž bavila a přiučily se něco nového,“ dodává k projektu Petra Šmrhová.
V Plzni se skautingu věnuje téměř 1300 dětí i dospělých, kteří se sdružují ve 45 dětských oddílech a šesti klubech dospělých. Skauting nabízí dětem pestrý program a příležitost být členem týmu, prožívat s kamarády život naplno, rozvíjet se a hledat svůj životní směr. Kromě letních táborů a celoroční pestré oddílové činnosti skauti v Plzni například roznášejí o Vánocích Betlémské světlo nebo organizují akci KAPKA pro Nadaci transplantace kostní dřeně a pořádají mnohé akce pro veřejnost. České skautské hnutí letos slaví 100 let své existence. Za tu dobu se rozrostlo do 216 zemí světa, má 40 milionů členů a v České republice prošlo skautskými oddíly na půl milionu lidí.


Více informací k tématu:
Petra Šmrhová – zpravodajka pro výchovu a vzdělávání ORJ PM
tel: 606 539 216, e-mail: petra.smrhova@skaut.cz

Jana Černá - Správa společnosti Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.
Tel.:+420 724 044 744, e-mail: jana.cerna@eu.panasonic.com

 

Tisková zpráva ke stažení

Vyhledávání

Kontakt

Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město Americká 29
301 00 PLZEŇ

www.skauting.cz/plzen
+ 420 732 408 769 (předseda)
+ 420 605 804 134 (místopřed.)