Plzeňští skauti byli odměněni za důsledné třídění odpadu na táboře

02.09.2010 11:19

Plzeň
Zástupci plzeňského skautského oddílu Šedá střelka, který má klubovnu v Českém údolí na Borech, převzali ve středu 25. srpna 2010 odměnu 5000 Kč za vítězství v projektu Tábory 2010. Cílem tohoto projektu, který již devátým rokem realizuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM ve spolupráci s Plzeňským krajem, Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, agenturou bpress a Deníky Bohemia, je vést účastníky táborů k odpovědnému třízení odpadů.

„Celý projekt Tábory 2010 odstartoval v červnu 2010, kdy nám byla rozeslána nabídka účasti,“ představuje projekt Olga Zítková, vedoucí skautského oddílu. „Naším hlavním úkolem pak bylo třídit na táboře důsledně odpad a připravit na toto téma alespoň půldenní táborový program a zábavnou formou tak motivovat holky a kluky k odpovědnému třídění a to nejen na táboře, ale i po návratu domů,“ říká Olga Zítková. „Na schůzce účastníků v polovině června bylo vylosováno pět táborů, které posléze mohli svůj program prezentovat zástupcům EKO-KOMU a agentury bpress, kteří za nimi na tábor přijeli. Mezi nimi byl i náš tábor u Javorné na Šumavě,“ uzavírá Olga Zítková. „Na našem táboře probíhaly dvě varianty aktivit pro mladší a starší holky a kluky,“ přibližuje konkrétní program Jana Habermannová, skautská vedoucí, která měla na táboře Šedé střelky jeho přípravu na starost. „Starší táborníci v průběhu odpoledne popisovali své dosavadní zkušenosti s tříděním, dozvídali se, proč je důležité odpad třídit a jak dlouho trvá, než se rozloží běžné druhy odpadků. V praxi si také vyzkoušeli třídění běžného i méně běžného odpadu a postupně odhalovali tajemství recyklačních značek uvedených na obalech různých výrobků. Na závěr pak holky a kluci vymýšleli, jak zlepšit dosavadní systém třídění odpadu na našem táboře a tyto nové zásady se pak snažili po zbytek tábora dodržovat. Mladší táborníci měli program více hravý a méně vzdělávací. Na závěr si všichni dohromady vyzkoušeli recyklaci papíru v praxi, když se učili vyrábět ruční papír ze starých novin,“ shrnuje Jana Habermannová.

Projekt Tábory 2010 je součástí informační kampaně na podporu třídění odpadu, která se snaží informovat organizátory letních táborů o správných pravidlech třídění odpadu a o konkrétních možnostech v dané lokalitě. Všechny tábory, které se do projektu přihlásily, byly rovněž vybaveny speciálními pytli na tříděný odpad. Odměnu 5000 Kč přebírali vítězové z rukou zástupců vedení Deníku Bohemia, agentury bpress a společnosti EKO-KOM. Jako forma odměny byl zvolen poukaz na odběr zboží z prodejny Liman Sport, která byla rovněž partnerem projektu. Dle vyjádření pořadatelů bude podobný projekt probíhat i v příštím roce.

V Plzni se skautingu věnuje více než 1300 dětí i dospělých, kteří se sdružují ve 49 dětských oddílech a šesti klubech dospělých. Skauting nabízí dětem pestrý program a příležitost být členem týmu, prožívat s kamarády život naplno, rozvíjet se a hledat svůj životní směr. Kromě letních táborů a celoroční pestré oddílové činnosti skauti v Plzni například roznášejí o Vánocích Betlémské světlo nebo organizují sbírky Postavme školu v Africe a pořádají mnohé akce pro veřejnost – nyní ve dnech 1.-11. září například akci Skauti dětem, dny zábavy a soutěží na mnoha místech v Plzni, o které podrobně informují na svých stránkách www.skauting.cz/plzen. Skautské hnutí v roce 2007 oslavilo 100 let své existence. Za tu dobu se rozrostlo do 216 zemí světa, má 40 milionů členů a v České republice prošlo skautskými oddíly na půl milionu lidí.

Tisková zpráva ke stažení

Vyhledávání

Kontakt

Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město Americká 29
301 00 PLZEŇ

www.skauting.cz/plzen
+ 420 732 408 769 (předseda)
+ 420 605 804 134 (místopřed.)