Plzeňan zvolen členem vedení evropského skautingu

21.07.2010 07:56

Brusel / Plzeň
Petr Vaněk, zástupce skautů a skautek v Plzni, byl v úterý 19. července na Evropských skautských konferencích v Bruselu zvolen členem šestičlenného Evropského skautského výboru, který bude v letech 2010-13 řídit skauting v Evropě.

Petr Vaněk (nar. 1978) je zodpovědný za zahraniční vztahy Junáka – svazu skautů a skautek ČR a v Plzni je předsedou Okresní rady Junáka. Vystudoval sociální antropologii a mezinárodní vztahy. Profesionálně působí jako projektový manažer a vzdělavatel v Koordinačním centru česko-německých výměn mládeže TANDEM v Plzni.

Prvním bodem „volebního“ programu Petra Vaňka do Evropského skautského výboru je podpora dobrovolnictví. Skauting je jedním z největších celosvětových dobrovolnických hnutí a rok 2011 je navíc vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví. „Kromě aktivní podpory dobrovolnictví se ve své práci v Evropském skautském výboru hodlám zasazovat o rozvoj programu pro teenagery, o efektivní mezinárodní komunikaci a sdílení osvědčené praxe mezi jednotlivými skautskými organizacemi napříč Evropou,“ uvádí Petr Vaněk.

Evropský skautský region sestává ze 40 národních skautských organizací s celkem 1,5 miliónem členů. Evropská skautská konference se schází jednou za tři roky. Čeští skauti a skautky ji hostili v Praze v roce 2001. Hlavním úkolem konferencí je vyhodnotit činnost a akce Evropského skautského regionu v uplynulém období, diskutovat o současných výzvách, stanovit nové společné úkoly a zvolit vedení, které bude řídit skauting v Evropě a pomáhat národním organizacím v jejich rozvoji. Mezi letošní nejvíce diskutovaná témata patří podpora růstu členské základny prostřednictvím kvalitního výchovného programu (Český Junák zažívá již druhým rokem růst počtu členů, mimo jiné díky obnově svého programu pro mladé lidi), dobrovolnictví, posilování účasti mladých lidí na rozhodování a partnerství s jinými regiony, zejména Afrikou a arabským světem.

V Plzni se skautingu věnuje více než 1300 dětí i dospělých, kteří se sdružují ve 49 dětských oddílech a šesti klubech dospělých. Skauting nabízí dětem pestrý program a příležitost být členem týmu, prožívat s kamarády život naplno, rozvíjet se a hledat svůj životní směr. Kromě letních táborů a celoroční pestré oddílové činnosti skauti v Plzni například roznášejí o Vánocích Betlémské světlo nebo organizují sbírky Postavme školu v Africe a pořádají mnohé akce pro veřejnost – v září například akci Skauti dětem. Skautské hnutí v roce 2007 oslavilo 100 let své existence. Za tu dobu se rozrostlo do 216 zemí světa, má 40 milionů členů a v České republice prošlo skautskými oddíly na půl milionu lidí.

 

Tisková zpráva ke stažení

Vyhledávání

Kontakt

Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město Americká 29
301 00 PLZEŇ

www.skauting.cz/plzen
+ 420 732 408 769 (předseda)
+ 420 605 804 134 (místopřed.)