Nový nádech skautů trvá už 20 let (Mladá fronta DNES)

02.12.2009 00:00

Mladá fronta DNES - Plzeňský kraj, 2. 12. 2009, autor: Martin Švec, str. 3

 

JUNÁK OSLAVUJE - Před dvaceti lety obnovili plzeňští skauti svou činnost. Hnutí, které zakazovali nacisté i komunisté, od té doby získalo v krajské metropoli třináct stovek členů. Počet skautských oddílů se už blíží k padesátce.

Foglarovy příběhy Hochů od Bobří řeky inspirovaly před dvaceti lety tehdy jedenáctiletého Petra Vaňka, aby rozšířil řady plzeňských skautů. Ti si za pět dnů připomenou obnovení činnosti Junáka v krajské metropoli.

Plzeň - Když rodiče přinesli z demonstrací v listopadu 1989 Petru Vaňkovi revoluční list „Plzeňský student“, našel v něm inzerát čerstvě založeného Západočeského skautského koordinačního střediska. To přijímalo do obnovovaných skautských oddílů po celé Plzni.
„Přesvědčil jsem spolužáka ze třídy, aby se mnou vyrazil. Samotnému se mi totiž nechtělo. Lákalo mě to, o skautech jsem slyšel spoustu zajímavých věcí,“ vysvětluje Petr Vaněk, dnešní předseda Okresní rady Junáka Plzeň-město.

S obnovou pomáhal i dnešní náměstek primátora Koordinační středisko tehdy fungovalo pod taktovkou Petra Náhlíka, dnešního náměstka primátora Plzně. „Vzpomínám si, že na druhého prosince 1899 bylo svoláno setkání skautů v Praze, v sále Městské knihovny a byla otevřena skautská informační kancelář. Na základě toho se začali koordinovat skauti v Plzni. Vždyť už před revolucí existovalo takzvané Volné sdružení oddílů, které fungovaly pod různými hlavičkami, ať už TOMíků, Červeného kříže nebo Svazarmu,“ říká Petr Náhlík. „Tohle sdružení tvořily v podstatě ilegální skautské oddíly - fungovaly na foglarovské bázi - například Delfíni, Kotva, Poutníci, Šíp, Stopa, Silver, Zálesák, Žlutý kvítek,“ připomíná vedoucí oddílu Šíp Milan Liška, který je také jedním ze znovuzakladatelů skautingu v Plzni.
Jeden z tehdejších oddílů používal klubovnu v Plzni-Doudlevcích a tam se necelý týden po pražské akci sešli skauti z Plzně. Setkání vedl dlouholetý aktivní plzeňský skautský vedoucí, v letošním roce zesnulý Václav Kuttan -Wapusk.

Mezi zakladatele patřili také František Hájek, Jarmila Lišková, Milan Legát nebo Jaroslav Mašek. „Pan Hájek, pan Kuttan a paní Lišková byli z generace skautů z roku 1968. František Hájek se dostal za skautskou činnost do vězení. Milan Liška je zástupcem předsedkyně krajského Junáka,“ sděluje Vaněk.

Postavit se na nohy pomáhali skautům v Československu jejich kolegové z Nizozemska.
Postkomunistické země měly často patrony ze zemí, kde skauting fungoval nepřetržitě.
„Skauti se navzájem podrží. Jeden druhému pomáhá. Dají se tu prožít dobrodružství, která nejsou běžná. Mě zaujala i pestrost programu, věnujeme se aktivitám sportovním i kulturním, vyrážíme do přírody,“ říká Petr Vaněk.

Vedoucím družiny už ve dvanácti letech Ten už ve dvanácti letech dostal na starost družinu mladších chlapců. V osmnácti letech vedl oddíl 35 až 40 hochů. Velkým zážitkem pro Vaňka byla účast na evropském jamboree v roce 1994. „To bylo moje první setkání se zahraničními skauty. Přesvědčil jsem se, že i když je někdo z Belgie nebo ze Španělska, tak si máme co říct, že jsme si hrozně podobní a zajímají nás stejné věci,“ zdůrazňuje Petr Vaněk.
Jako vedoucí oddílu vzpomíná na chlapce, který působil zakřiknutě, ale po vstupu do skauta a návratu z prvního tábora se změnil. „Telefonovali mi jeho rodiče, že doma pomáhá, má spoustu nápadů mezi kamarády. Prostě se vrátil úplně jiný. Vedoucí oddílu pak vidí, že práce má smysl,“ pochvaluje si Vaněk.

Podle jeho slov je základním kamenem v Junáku družina šesti až osmi dětí, které vede starší kamarád nebo kamarádka. „Ti se scházejí každý týden v klubovnách. Jedenkrát za měsíc se schází celý oddíl, který má více družin,“ objasňuje Vaněk organizaci hnutí.
Počet skautských oddílů se od roku 1989 v krajském městě rozrostl bezmála na padesát, skauti ročně uspořádají desítky táborů, podílejí se na charitativních akcích nebo spolupracují na aktivitách, směřujících k ochraně životního prostředí. „Začali jsme přispívat na humanitární akce Nadace pro transplantaci kostní dřeně, nebo před šesti lety Člověka v tísni,“ sděluje Petr Vaněk, který zastává kromě předsedy Okresní rady Junáka v Plzni také funkci zahraničního zpravodaje Junáka, tedy jakéhosi ministra zahraničí pro české skauty.

Skauti umí přiložit ruku k dílu Kromě letních táborů a celoroční pestré oddílové činnosti skauti v Plzni také například o Vánocích roznášejí Betlémské světlo, organizují sbírky, jako například Postavme školu v Africe. Tato sbírka pomohla ke stavbě několika škol v Etiopii.
„Junák vychází z výchovného programu, který zahrnuje to, co by měl mladý člověk ovládat z hlediska fyzického nebo morálního. V osmi letech by měl vědět, jak zavolat první pomoc, v šestnácti si umět poradit, když si někdo zlomí ruku. Tohle vše dětem vštěpujeme pomocí her. Chceme, aby to byli sebevědomí lidé, jimž záleží na tom, co se kolem nich děje,“ konstatuje Petr Vaněk.

„Skauti se navzájem podrží. Jeden druhému pomáhá. Dají se tu prožít dobrodružství, která nejsou běžná.“ Petr Vaněk, předseda Junáka v Plzni

 

Článek ke stažení

Vyhledávání

Kontakt

Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město Americká 29
301 00 PLZEŇ

www.skauting.cz/plzen
+ 420 732 408 769 (předseda)
+ 420 605 804 134 (místopřed.)